ES Parama

Apie projektą

UAB Pašilaičių šeimos medicinos centras įgyvendina projektą „UAB Pašilaičių šeimos medicinos centro teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas vaikų sveikatos stiprinimo ir sveiko senėjimo srityse“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą UAB Pašilaičių šeimos medicinos centro pacientams – vaikams, paaugliams ir senyvo amžiaus asmenims. 2017 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje buvo prisirašę 5480 asmenų. Šiuo metu dalis įstaigoje turimos įrangos yra pasenusi ir nusidėvėjusi, nebetinkama naudoti. Dalies įrangos, kuri sudarytų geresnes sąlygas teiki piriminės sveikatos priežiūros paslaugas, įstaiga apskritai neturi. Taip pat, įstaiga neturi galimybių užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų prieinamumą pacientams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo įstaigos. Tokių paslaugų teikimas ypač aktualus senyvo amžiaus asmenims, kurių dažnas dėl sveikatos problemų turi ribotas galimybes atvykti į įstaigą. Atsižvelgiant į tai, įstaiga inicijuoja projektą, kurį vykdant bus įgyvendinama Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12.1 p. nurodyta veikla, t.y. bus įsigyta Centrui reikalinga medicininė, odontologinė įranga, kompiuterinė ir programinė įranga bei kokybiškoms paslaugoms teikti reikalingi baldai. Taip pat, siekiant pagerinti vaikų bei senyvo amžiaus pacientų, esančių namuose lankymo bei paslaugų teikimo namuose sąlygas, bus įsigyta transporto priemonė, leisianti užtikrinti kokybišką ir labiau prieinamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Projekto vertė – 67.528,66 Eur, iš kurių 57.399,36 Eur ES struktūrinių fondų lėšos.